Ако сте загубили работата си поради COVID-19 или сте били в процес на търсене на такава, не изпадайте в паника, не се отказвайте и прочетете насоките и съветите на нашите експерти по човешки...

повече информация