През последните години съществува тенденция за забавяне в заличаването на голямата разлика в икономическо равенство между мъжете и жените. Според доклада на Световният икономически форум (СИФ) то би...

повече информация