Let us take you to your new great job!
We know the way.

Insider
03 Apr 2019 Meet RIR's "Super Recruiters" Series, #5

"Work what you love, work at a place where you feel well and satisfied." What I Do? As a CEO of Radioactive International Recruitment I deal with tasks related to the company's goals and strategies, as well as with the organization of the operational activities with the team and our clients. At the very beginning, we had to set up a team of enthusiastic team of experts ready to embrace the challenges…

Insider
12 Feb 2019 Запознайте се със "Супер експертите" на RIR: Част 5

Като CEO на „Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт“ работя по задачи свързани с целите и стратегиите на компанията, както и с организацията на самата оперативна работа с екипа и клиентите. В самото начало трябваше да бъде…

Insider
25 Jan 2019 RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България

Екипът на RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България, организирана от ВКБОН и КАТРО България. По време на събитието бяха очертани  насоки за бъдещи съвместни действия по посока интегриран…

Insider
21 Nov 2018 Meet RIR's "Super Recruiters" Series, #4

Meet Sonya, Whose Superpower is  "Super intelligence" ! Sonya Georgieva is sales executive  at Radioactive International Recruitment (RIR). What I Do? I've been part of Radioactive International Recruitment (RIR) almost since the very beginning of the company. I am mainly dealing with business development, sales and attracting new clients – both in Bulgaria and abroad. My job is exceptionally…