Let us take you to your new great job!
We know the way.

Insider
12 Feb 2019 Запознайте се със "Супер експертите" на RIR: Част 5

Като CEO на „Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт“ работя по задачи свързани с целите и стратегиите на компанията, както и с организацията на самата оперативна работа с екипа и клиентите. В самото начало трябваше да бъде…

Insider
25 Jan 2019 RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България

Екипът на RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България, организирана от ВКБОН и КАТРО България. По време на събитието бяха очертани  насоки за бъдещи съвместни действия по посока интегриран…

Insider
21 Nov 2018 Meet RIR's "Super Recruiters" Series, #4

Meet Sonya, Whose Superpower is  "Super intelligence" ! Sonya Georgieva is sales executive  at Radioactive International Recruitment (RIR). What I Do? I've been part of Radioactive International Recruitment (RIR) almost since the very beginning of the company. I am mainly dealing with business development, sales and attracting new clients – both in Bulgaria and abroad. My job is exceptionally…

Insider
30 Aug 2018 ‌Запознайте се със "Супер експертите" на RIR: Част 4

Соня Георгиева, търговец  е експерт продажби в Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR). "Бъдете положително настроени към света, обичайте това, което правите и се усмихвайте често, така Вселената ще ви върне щастието…