Let us take you to your new great job!
We know the way.

Insider
21 Nov 2018 Meet RIR's "Super Recruiters" Series, #4

Meet Sonya, Whose Superpower is  "Super intelligence" ! Sonya Georgieva is sales executive  at Radioactive International Recruitment (RIR). What I Do? I've been part of Radioactive International Recruitment (RIR) almost since the very beginning of the company. I am mainly dealing with business development, sales and attracting new clients – both in Bulgaria and abroad. My job is exceptionally…

Insider
30 Aug 2018 ‌Запознайте се със "Супер експертите" на RIR: Част 4

Соня Георгиева, търговец  е експерт продажби в Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт (RIR). "Бъдете положително настроени към света, обичайте това, което правите и се усмихвайте често, така Вселената ще ви върне щастието…

Insider
03 Sep 2018 Запознайте се със "Супер експертите" на RIR: Част 3

С какво се занимаваш? Работата ми в Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт е да осъществявам цялостния административен процес по релокирането на кандидати от различни държави по света (предимно трети), с цел легално пребиваване…

Insider
19 Jun 2018 Meet RIR's "Super Recruiters" Series, #3

In a series of blog posts, we are introducing RIR's amazing SuperRecruiters! Our team star Number three is: Adriana Maneva