Ако прочетете описание на обява за Data Scientist, вероятно ще попаднете на изисквания за умения за разработка на софтуер и за извличане на знания от данни (data mining), статистически и иконометрични умения, както и умения за писане на алгоритми за машинно обучение. Събирайки всички тези умения в едно, ще получим и профила на професията Учен по данните.

Data science (Науката за данните) е една от най-търсените професии в чужбина.Според доклад на престижния сайт за подбор на кадри - Glassdoor – на първо място сред 50-те най-добри работни позиции в САЩ, се нарежда професията „Учен по данните“ (Data Scientist).

Компаниите генерират огромни обеми данни. Те наемат специалисти, чиято цел е да извлекат полезна информация и да отговорят на важни въпроси. Професията комбинира умения в много области – математическа логика, анализ на данни, програмиране.

Естествено е за високотехнологичните фирми като Google, Amazon, Netflix и Uber да се нуждаят от данни, за да извършват дейността си, но те не са единствените. Много икономически дейности, които се извършват от банките, авиокомпаниите и производителите, изпитват трудности и търсят специалисти в обработката на данни.

Въпросите, на които може да отговори един data scientist, са от всички сфери на живота. Това прави работата изключително динамична. Някои от многобройните въпроси, на които може да се отговори с помощта на данни, са:

• Кои клиенти на дадена компания са най-склонни да сменят продукта с конкурентен?

• Кои филми да препоръчаме на един потребител на базата на историята му?

• Каква цена ще има даден продукт след шест месеца?

• Къде върху една снимка има лица? Какви емоции са изписани върху тях?

• Как да отсеем спам имейлите от „нормалните“ такива автоматично?

Чрез анализа на огромно количество данни тези специалисти създават и разработват сложни модели и алгоритми, които служат за прогнозиране на определено поведение и повтаряемост на конкретни резултати.