Ако сте загубили работата си поради COVID-19 или сте били в процес на търсене…

Read More

Our team will help you to find a foreign employee, the perfect candidate or professional that you have long been looking…

Read More

Амстердам е безспорно един от европейските градове с изключително…

Read More

RIR подкрепя бизнеса  посредством услугата си Посредничество  при издаване…

Read More

Radioactive International Recruitment (RIR) is one of the few agencies on Bulgaria's labour market that helps its employer…

Read More

"Work what you love, work at a place where you feel well and satisfied." What I Do? As a CEO of Radioactive International…

Read More

London is the most densely populated city in the EU, embracing extreme diversity and colour. Each of London's districts…

Read More

Като CEO на „Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт“ работя по задачи…

Read More

Екипът на RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците…

Read More

Sonya Georgieva is sales executive  at Radioactive International Recruitment (RIR). Meet Sonya, Whose Superpower is  "Super…

Read More

Соня Георгиева, търговец  е експерт продажби в Рейдиоактив Интернешънъл…

Read More

С какво се занимаваш? Работата ми в Рейдиоактив Интернешънъл Рекрутмънт…

Read More

Лондон – най-гъсто населеният град на Европейския съюз, отличаващ…

Read More

In a series of blog posts, we are introducing RIR's amazing SuperRecruiters! Our team star Number three is: Adriana Maneva

Read More

"Бъдете положителни и това със сигурност ще ви направи успешни и незаменими…

Read More
1 2 3 4