През 1989 г. Хоуард Дреснер (който по-късно се присъедини към анализаторите на Gartner) дефинира Business Intelligence като термин, описващ съвкупност от концепции и методи за вземане на обосновани решения с помощта на ИТ. 

В днешно време вече не е достатъчно да се сдобиеш с информация, но и трябва да управляваш цялата информация, която ежедневно нараства с много бързи обороти. Предизвикателството е да успееш да я филтрираш според нуждите си. Организациите са изправени пред още повече предизвикателства поради безспирно нарастващите масиви от информация и физическата невъзможност на човешкия ум да я асимилира. От тук произхожда и нуждата от създаването и развитието на Business Intelligence (BI) технологията.

Специалистите в BI областта обработват понякога милиарди записи, за да изведат важна информация, върху която могат да се базират конкретни управленски действия. Нагледен пример са банките и телекомите, които генерират по милион клиентски записа на ден. Twitter генерира над 12 терабайта от туитове на ден. Facebook генерира над 25 терабайта данни на ден само от лог информацията на потребителите си. В YouTube се качват 72 часа клипове всяка една минута. Дилемата пред всички тях е как ще си съхраняват данните и дали ще могат да извличат някаква смислена стойност от тях чрез анализ. Данните, които се използват за анализите, могат да са не само финансови, а събрани от най-различни други сфери, като директни продажби, маркетинг и др.

Business Intelligence Analyst е перспективна професия и изисква много богат набор от опит във финансовата сфера, съчетани с умения в боравенето с новите технологии. Не случайно Forbes я подрежда сред десетте най-добре заплатени в световен мащаб и неслучайно нараства и търсенето на специалисти в тази сфера.

Професията е изключително интересна за хората, които имат разнообразни познания и опит, а и образование, от света на финансите, икономиката, статистиката, маркетинга или модерните технологии. Разбирането на бизнес тенденциите е по-лесно, когато за основа служат опитът и образованието във финасовата област.

Специалистите, които работят с бази от данни, трябва да познават в детайли някоя от платформите за управление на бази от данни. Една от най-разпространените е SQL Server, която е разработена от "Майкрософт", но има и още много други конкурентни продукти на Oracle и Sybase.