RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България

Blog/ Insider/ RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България

Екипът на RIR се включи в конференция, посветена на заетостта на бежанците в България, организирана от ВКБОН и КАТРО България. По време на събитието бяха очертани  насоки за бъдещи съвместни действия по посока интегриран подход за по-активното участие на бежанците на пазара на труда в България. Гергана Машал, управител на RIR представи пред присъстващите добрите практики на компанията, която ръководи. Освен десетките успешни назначения за нейни клиенти, представи случая на двама бежанци, които успешно се развиват на мениджърски позиции. „Успешната практика сочи, че предоставянето на възможност за работа на бежанци и сътрудничеството на работното място от страна техните колеги, са възможност за преодоляване на предрасъдъците и недостига на човешки ресурс в някои сфери“, сподели тя. 

Повече по темата, може да разгледате в материала на БНТ, от 11.12.2018 г  тук.

Enjoyed the article? Share it!