Стратегическото географско местоположение на България, бързо развиващите се пазари, ниските данъци и разходите за живот все повече привличат чуждестранни инвеститори и лица, желаещи да се преместят...

повече информация