Краткият път до мечтаната работа!

Краткият път до мечтаната работа!

Намирането на мечтаната, подходяща работа може да отнеме време и ресурс, особено когато кандидатите нямат опит и сами се заемат със задачата да пишат и изпращат своите кандидатури. Възможно е те да бъдат отхвърлени от работодателят още при прегледа на стотиците му изпратени CV-та или да са пропуснали детайл за себе си, който би им помогнал да получат шанс да разкрият своите умения и качества.

Повече възможности, за по-кратко време и при това напълно безплатно, това е услугата, която Агенциите за подбор на персонал, или т. нар. трудови посредници, предлагат. Често срещано е, най-добрите, престижни и високоплатени работни места да се оповестяват именно чрез тях. Това е така, защото работодателите не разполагат с време и понякога с достатъчен ресурс, за да правят първоначален подбор, да се срещат със стотиците кандидати, да провеждат множество интервюта и да отсяват качествените кадри от неподходящите кандидати. Ето защо, работодателите предпочитат да наемат избрана от тях агенция, която освен да извърши цялостния процес по подбор, да познава детайлно техните конкретни изисквания и нужди, и да изпрати при тях хората, които наистина са подходящи и отговарят на съответната длъжностна характеристика.

Възползвайки се от услугите на Aгенция за подбор на персонал, търсещите работа минават през първоначалния подбор на специалистите човешки ресурси, които могат да преценят до колко кандидатите отговарят на специфичните изисквания на работодателя и да бъдат изпратени на същинско интервю. Важно е да се отбележи, че крайното решение кой кандидат да бъде нает, не е на служителите в агенциите за подбор на персонал, а на конкретния работодател.

Без значение дали кандидатът е младеж без опит, или високо кфалифициран специалист, току що съкратен, трайно безработен или работещ, който иска да изследва нови кариерни възможности – всеки има своя потенциал, знания и умения, които може да предложи.

Благодарение на високия си професионализъм и опита в сферата на подбор на кадри, посредническата агенция ще предложи на кандидата най-подходящите, според неговите умения и опит, възможности, ще проведе първоначално интервю, като в различни случаи може да извърши технически или езикови тестове и накрая да предложи кандидатурата на Работодател със съответните нужди от кадри.

За търсещите работа лица, както в страната, така и в чужбина услугата е напълно безплатна. Единственото изискване на закона е търсещото лице работа да възложи на агенцията по подбор задачата по намиране на подходяща работа посредством подписване на Посреднически договор между лицето търсещо работа и агенциата по подбор. Договорите не са ексклузивни и не ограничават търсещите работа да изследват и други възможности. В тях се съдържат най-общо данни за посредника и за търсещото работа лице, права и задължения на страните, срок на договора и др.

Трудовият посредник интервюира кандидатите за нов пост и ги включва в базата си от данни. При откриване на подходяща позиция той свързва работодателя с потенциалния работник или служител.

Научете правата си!

Обръщайки се към услугите на агенция за подбор на персонал е важно да знаете, че:

– Можете да проверите лиценза на съответния трудов посредник на сайта на Агенцията по заетостта в секция „Трудови посредници“

– Трудовият посредник е необходимо да притежава Удостоверение, което да е поставено на видно място в офиса му

– Трябва да сключите договор с Трудовият посредник и да получите оригинален екземпляр от него

– Трябва да получите подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице

– В случай, че става въпрос за работа в чужбина, преди да заминете, е необходимо от агенцията да получите информация за обществените и религиозните порядки в страната, в която Ви предлагат работа

– Услугата е напълно безплатна за търсещите работа

Споделете:
icon top