Weeklyobserver: Бизнес на високи токчета

Weeklyobserver: Бизнес на високи токчета

През последните години съществува тенденция за забавяне в заличаването на голямата разлика в икономическо равенство между мъжете и жените. Според доклада на Световният икономически форум (СИФ) то би могло да бъде постигнато едва през 2186 година. През изминалата година жените по света са печелели половината от заработваното от техните колеги мъже, въпреки че са работили повече часове и са участвали на трудовия пазар в съотношение две трети спрямо мъжете, посочва авторите на доклада.

Скандинавските страни традиционно са начело в напредъка към постигането на икономическо равенство между мъжете и жените: Исландия, Финландия, Норвегия и Швеция са с най-високи равнища по този показател. Исландия е първата държава в света, която задължава компаниите да предоставят доказателства, че всичките им служители са еднакво платени, независимо от пол, етнос, сексуалност и националност, по данни на британският вестник „Индипендънт“. Новият закон е приет на тазгодишния Международния ден на жената и задължава всяка компания с 25 или повече служители да сертифицира еднаквото заплащане на своите служители.

Другата страна в Европа, която е в челните редици на класациите е Швеция. Според изследване на американската рейтингова фирма U.S. News & World, именно там се осигурява най-добър живот за жените. Допитването е използвало за оценка пет критерии: спазване на човешките права, равенство между половете, равенство на доходите, сигурност за жените и тяхно развитие.

Къде се нарежда българската жена?

По данни на НСИ жените в България получават с 15% по-ниски заплати от мъжете. Въпреки това се наблюдават положителни тенденции и наскоро страната зае почетното пето място по отношение на равенството на половете в бизнеса. България попада в топ 5 на държавите, в които жените имат най-голям процент представителство в управлението на бизнеса в бордовете на корпоративни структури – почти 30%, сочи изследване на EY в 91 държави.

С напредването на технологиите се увеличава и интересът към ролята на жените в ИКТ индустрията. Въпреки статистиките, според които едва 30% от работещите в сектора за Европа са жени, има и добра новина. По данни на Евростат, България е на челно място по дял на жените в сферата на ИКТ. Малко след нея се нареждат Естония, Словения и съседна Румъния. В тези държави, както и у нас, представителите на нежния пол в IT индустрията са около 40%. На противоположния полюс са страни като Турция, Люксембург и Швейцария.

Споделете:
icon top